Cờ ngọc hóa thạch

Cờ đá có thể nói được rất nhiều bạn ưa thích vì độ nặng , cầm chơi rất sướng tay . Khi chơi gõ kêu canh cách , rất đã ! Size quân 38mm 

Chữ Dương Quan Lân rất tao nhã và đẹp mắt !

Để lại tin nhắn cho chúng tôi